ประวัติส่วนตัว-ครอบครัว

ชื่อ                     นางสาว  ชญานิษฐ์ พงศ์ชัยพิทักษ์

ชื่อเล่น               เเคร์

วัน/เดือน/ปี       6สิงหาคม2545

อายุ                    16ปี

จำนวนพี่น้อง     2คน

เป็นบุคคลที่       1

ที่อยู่                   23/2 หมู่4 ตำบลเเม่โถ อำเภอเเม่ลาน้อย จังหวัดเเม่ฮ่องสอน

จบการศึกษา      โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21

กำลังศึกษา         โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21

Advertisements